008615811928844

ឧបករណ៍បញ្ជូនត កម្មវិធីតាមដាន GPS,ឧបករណ៍តាមដាន GPS ថ្មីបំផុតដែលក្លែងខ្លួនជាឧបករណ៍បញ្ជូនត


ងាយស្រួលលាក់មើលទៅដូចជាការបញ្ជូនតប៉ុន្តែតាមពិតតាមដានតាម GPS ។ ការរចនាចក្ខុវិស័យបញ្ជូនតធ្វើឱ្យឧបករណ៍មានភាពងាយស្រួលក្នុងការលាក់និងតំឡើង។

បើកការជជែក
1
ត្រូវការ​ជំនួយ?
សួស្តី! តើកម្មវិធីតាមដាន GPS អាចជួយអ្នកបានយ៉ាងដូចម្តេច? រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នក។ ខ្ញុំឈ្មោះស៊ីតាមកពីក្រុមហ៊ុនយូយូប៊ីហ្ស៊ីក្នុងប្រទេសចិន។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីតាមដាន GPS ។ តើអ្នកមាន WhatsApp / WeChat ទេ? ឬ skype? ខ្ញុំចង់បន្ថែមរបស់អ្នក។ ដូច្នេះយើងទាំងពីរនាក់អាចនិយាយបានកាន់តែទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាព។ my WhatsApp / WeChat: 008615811928844 skype: cita10055 sales01@yuebiz.com
Powered by